Debata: Financializace bydlení: možnosti a limity

Praha, Úterý 2. října, od 18h, Kavárna Unijazz

Sociolog bydlení Tomáš Samec nám objasní, co se skrývá pod tajemným pojmem „financializace bydlení“ a na jeho výklad a diskusi navážeme otevřenou schůzkou iniciativy Bydlet-Žít!

„Jedním z aktuálně často používaných pojmů, kterým se popisují procesy souvisejícím s bydlením, je financializace. V krátkém vstupu a následné diskuzi budou představeny kontexty a souvislosti, v nichž se daný pojem využívá a jeho významy (proměny strukturální, organizační, diskurzivní). Zároveň bude cílem se v diskuzi zamyslet nad tím, do jaké míry je daný termín využitelný pro popis aktuální české situace.“

Politika bydlení po česku – a jak z toho ven?

Veřejná debata se koná ve středu 20. června od 18:30 hodin v klubu Zázemí na adrese Bartolomějská 309/13 ,  110 00  Staré město

Téměř 3 desítky let vývoje trhu s bydlením nedoprovázených koncepční bytovou politikou nás dovedly do dnešní tristní situace: ceny nájmů a nemovitostí narůstají tak, že bydlení se stává těžko dostupným i pro příslušníky střední třídy, ještě horší je pak situace těch, kdo o standardní bydlení přišli a žijí na ubytovnách nebo bez přístřeší. Pro současnou i nově vznikající vládu se však politika bydlení zdá být problémem druhého řádu. Jedinou změnou, o níž se představitelé současné vlády dosud skutečně zasadili, je omezení příspěvků a doplatků na bydlení, které by ale v případě schválení znamenalo další zhoršení situace pro tisíce domácností.

Zveme vás na první veřejnou přednášku iniciativy za dostupné bydlení Bydlet – Žít!, která bude věnována dosavadní politice bydlení v ČR a příčinám současného neutěšeného stavu na trhu s bydlením. Bude rovněž řeč o možnostech, jak změnit bytovou politiku tak, aby do budoucna bylo kvalitní bydlení dostupné pro všechny.

V panelu zasednou:

Nisan Jazairi, Agentura pro finančně dostupné bydlení
Michaela Pixová, sociální geografka
Milan Taraba, předseda Sdružení nájemníků ČR

Veřejná schůzka iniciativy

Dobrý den,

iniciativa za dostupné bydlení Bydlet-Žít bude v úterý 15. května od 18:00 pořádat veřejnou schůzku, kde všem zájemcům představíme naši dosavadní činnost i naše záměry.

Společně s vámi bychom pak chtěli probrat mimo jiné tyto body:

  • Další průběh petiční akce
  • Medializaci obou verzí základního prohlášení
  • Pravidelné veřejné debaty
  • Nápady na další činnost
  • Volbu druhého mluvčí iniciativy

Na schůzku jste srdečně zváni a budeme rovněž velice rádi, pokud se do boje za dostupné bydlení spolu s námi zapojíte! 🙂

Schůzka se uskuteční v Unijazzu na adrese:

Jindřišská 5
110 00, Praha 1
(Jindřišská pasáž, II. schodiště, 4. patroKdyby bylo schodiště zavřené, zvoňte.)

 

Bydlet-Žít! Iniciativa za dostupné bydlení