O nás

Iniciativa Bydlet – Žít vznikla v reakci na neúnosné zvyšování nájmů a cen nemovitostí, jemuž společnost v současné době čelí. Za jejím vznikem stály autoři stejnojmenného prohlášení a textu petice, v nichž byly formulovány požadavky, vedoucí k řešení bytové krize.

Ihned po svém vzniku jsme začali organizovat kampaň za prosazení cílů, vyjádřených v těchto textech. Usilujeme především o výstavbu dostatečného počtu finančně dostupných bytů, aby se bydlení výrazně zlevnilo. Snížením cen bydlení chceme zásadně přispět k řešení chudoby, která je s bydlením úzce svázána. Ovšem současně nám jde rovněž o výrazné zvýšení životní úrovně především mladých lidí, kteří žádnou nemovitost nezdědili, ani neměli příležitost si byt či dům levně zprivatizovat. Kromě toho se také zasazujeme o smysluplné využití prázdných budov a snažíme se čelit procesu gentrifikace městských center.

Abychom těchto cílů dosáhli, snažíme se problém nedostupnosti bydlení medializovat a vytvářet tím soustavný tlak na vládu, poslance, radní i zastupitele. Organizujeme proto demonstrace, happeningy a petiční stánky.

Protože skutečné řešení bytové krize může vzejít jedině ze široké diskuse, snažíme se rozpoutat celospolečenskou debatu o příčinách a řešeních tohoto problému. Věnujeme se proto také psaní článků a osvětových publikací, organizujeme debaty a pořádáme konference.

Činnost občanské iniciativy Bydlet-Žít je založena na dobrovolné práci lidí, kteří se k ní hlásí. Jsme otevřeným kolektivem a vítáme každého, kdo nám bude chtít pomoci. Neobejdeme se rovněž bez finančních příspěvků. Jsme proto velmi vděční každému, kdo nám na naší činnost přispěje!

 

Bydlet-Žít!

Iniciativa za dostupné bydlení